Sprøjte-/fodervogne

Med vores sprøjte-/fodervogne kan du på en effektiv måde kalke 300 stipladser på få minutter. De kan også bruges til at desinficere dyrestalde, så du sikrer at dine dyrestalde er helt rene. Dette kan også gøres på få minutter. Det er to meget effektive sprøjte-/fodervogne.

Forskellen på de to sprøjtevogne er, at den ene også kan bruges til vådfoder. Dette er PEJ 120. Her følger en tykkere slange med, som kan bruges til at fodre dyrene – eksempelvis når grisene skal lærer at spise selv.

Det er vigtigt, at begge sprøjtevogne rengøres grundigt, når de er blevet brugt ellers bliver de utætte. På denne side kan du finde reservedele, hvis du har brug for det. Der er reservedele til både den gamle og nye model.