M10470278_Sikkerhedsdatablad+for+Griffon+WDF+-+05+Hurtig+tørrrende+PVC+Lim+500+ML