Magnet- og reduktionsventiler

Med vores ventiler kan du styre både åbning og lukning af vandet inde i stalden. Vores reduktionsventiler er medvirkende til at du kan styre, hvor mange BAR du får ind. Hvis du har et højt tryk i dit system, så kan du styre trykket og tilpasse det til den maskine, som systemet er koblet til. Det kan eksempelvis være et mælkeanlæg, da den kun må have et bestemt tryk. Hvis mælkanlægget får et højere tryk end det anbefalede, kan ventilerne risikere at blive skudt ud pga. et for højt tryk.

Go to Top