Aquaspeed fittings er et “push-fit” system der er velegnet til al rørarbejde i mindre dimensioner,
herunder vandinstallationer og kan anvendes til både PE, PVC og kobberrør.
O-ringen i Aquaspeed fittings giver øjeblikkeligt en 100% tæt samling mens tænder af rustfri stål
sørger for en sikker og trækfast samling. Ved afmontering skal den yderste ring på fittings blot trykkes ind,
hvorefter rørenden kan trækkes ud af muffen.
Fittings kan foruden vand og fødevarer anvendes til luft, gas og vacuum.

Samling:
Den vinkelrette afskårne rørende skal være helt fri for grater og skarpe kanter der kan beskadige O-ringen i muffen.
Rørenden stikkes ind i muffen indtil kontakt med stop-kanten opnås.