Alle priserne på rustfri rør er p.t kun ca priser, da der er nye priser på rustfri daglig.