25 Liter
XTR-rørrens/desinfektion af drikkevandssystemer.
VIGTIGT!<
Ikke tidligere rensede rør indholder større eller mindre mængder af "Bioslim" – og andre urenheder som i renseprocessen kan tilstoppe drikke-ventiler og filtre i disse . Hold godt øje med at alle grise har tilstrækkelig vand. – og rens om nødvendigt filtre/ventiler.