El-styring

Har du brug for overbrusning og iblødsætning af din stald? Så er det vigtigt at have en el-styring, så du kan styre, hvornår der skal være overbrusning eller hvornår du vil have en iblødsætning af stalden. Ved brug af el-styring sikrer du eksempelvis, at dine grise regelmæssigt bliver overbrust med vand i varme perioder.

Gælder det iblødsætning kan du bruge el-styringen til at give den tomme stald en masse vand natten over, så stalden er klar til at blive rengjort mv. dagen efter.

Go to Top