Overbrusning og iblødsætning 

I varme perioder har grise et sølebehov for at holde legemstemperaturen nede. Derfor er der et lovkrav om, at grise over 20 kg skal have mulighed for at regulere deres kropstemperatur via overbrusning. I helt traditionelle stalde kan grisene regulere deres kropstemperatur ved at svine på det faste gulv, men det er med til at give en dårlig hygiejne. Her er overbrusning en god løsning, da du kan overbruse gødearealet med bestemte intervaller, så grisene stimuleres til at søle i gødearealet frem for lejearealet, hvilket er meget mere fordelagtigt. Ved at anvende overbrusning nedsættes grisenes aggressioner også og amoniakfordampningen fra gulvoverfladen mindskes. Der er således mange gode fordele ved at have et overbrusningsanlæg.

Der findes flere forskellige sprinklere og flere forskellige størrelser alt efter, hvor meget vand du vil have, der skal kunne komme ud af dem.

Ved blot at føre en ekstra rørstang ned gennem stalden bliver der mulighed for en iblødsætning af stalden, som gør den efterfølgende vask betydeligt lettere.

Hvis du ønsker overbrusning og iblødsætning kontakt os venligst på tlf. +45 86 46 64 33. Vi er klar til at servicere dig.

Go to Top